Serdecznie witamy!

Firma APLES Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze powstała w 2011 roku. Działamy na terenie całego kraju. Skupiając prężną, ambitną kadrę wykorzystując jej wieloletnie doświadczenie w branży chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom Inwestorów.

Biuro projektowe APLES Sp. z o.o.  zaprasza do współpracy.


O firmie:

image 4

Firma APLES Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze powstała w 2011 roku. Działamy na terenie całego kraju. Skupiając prężną, ambitną kadrę oraz wykorzystując jej wieloletnie doświadczenie w branży chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom Inwestorów.

Nasze doświadczenie w branży technologiczno - sanitarnej zaowocowało wypracowaniem najwyższej jakości świadczonych przez nas usług projektowych. Projektanci z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem wnoszą do naszej firmy profesjonalizm, wiedzę i kompetencję, natomiast młodzi inżynierowie asystenci – szybkość, terminowość, nowe technologie i wielki entuzjazm.

Świadczymy usługi dla klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych. Współpracujemy również z innymi firmami projektowymi oraz wykonawczymi.

Profil działania firmy to projektowanie i wykonywanie kompleksowych dokumentacji dotyczących inwestycji z zakresu ochrony środowiska i instalacji- szerzej na ten temat w zakładce oferta.

Zespół firmy APLES Sp. z o.o.  zaprasza do współpracy.


OFERTA:

Oferujemy Państwu nasze usługi w zakresie kompleksowej obsługi projektowej na każdym etapie przygotowania i zaawansowania procesu inwestycyjnego.Oferowane usługi:

  Prace projektowe i consulting w zakresie:

 • Koncepcje: technologiczne, Programowo - Przestrzenne
 • Projekty: Technologiczne, Budowlane, Wykonawcze
 • Projekty Rozruchu oraz Rozruchy instalacji
 • Programy Funkcjonalno
 • Nadzory Autorskie
 • Analizy opłacalności i Studia Wykonalności inwestycji
 • Programy Funkcjonalno - Użytkowe
 • Opracowania "środowiskowe" wraz z pozyskiwaniem wymaganych decyzji i uzgodnień:
 • Karty Informacyjne Przedsięwzięcia
 • Raporty Oddziaływania inwestycji na środowisko
 • Pozwolenia zintegrowane Instalacji
 • Operaty wodnoprawne
 • Inwentaryzacje przyrodnicze
 • inne analizy i opracowania

Zakres oferowanych usług:

 • Zakłady zagospodarowania odpadów komunalnych
 • Unieszkodliwianie odpadów przemysłowych
 • Składowiska odpadów:
  budowa oraz zaknięcie i rekultywacja
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Instalacje podawania i magazynowania biomasy
 • Sieci wodociągowe i kanalizacyjne
 • Sieci i instalacje gazowe
 • Rurociągi technologiczne

 

Siedziba firmy/biuro nr 1


APLES Sp. z o.o.

ul. Stefana Batorego 29

65-084 Zielona Góra

biuro@aples.pl

 
Aleksandra Leśniewska

Wice Prezes Zarządu/Projektant

a.lesniewska@aples.pl

+48 693 823 943

 

 

 

Biuro nr 2


APLES Sp. z o.o.

ul. Ogrodnicza 8

66-015 Przylep k/Zielonej Góry

biuro@aples.pl

Albert Pakuła

Prezes Zarządu/Projektant

a.pakula@aples.pl

+48 693 823 944